Avatar
Centrum Seniora

Białostocka Platforma Aktywizacji Seniorów

Białystok jest miastem dbającym o seniorów
Stowarzyszenie Akademia Plus 50
kawiarenka obywatelska

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się 22 listopada (piątek) o 17.00 w kawiarnio-księgarni „Spółdzielnia” w Białymstoku, przy ul. Skłodowskiej 8.

Porozmawiamy o sytuacji osób starszych w Białymstoku. Tych zdrowych i zadowolonych oraz tych, którzy żyją w trudnych warunkach i potrzebują wsparcia. O samotności i radości życia seniorów, o zdrowiu i włączaniu seniorów do aktywności na rzecz Miasta. A także o warunkach, jakie Miasto Białystok im zapewnia. Lub nie. Osoby starsze mogą być szanowane, podziwiane, słuchane lub pomijane, lekceważone, usunięte w cień. Seniorów z każdym rokiem w naszym Mieście przybywa. Czy warto wykorzystać ich głos, wiedzę, doświadczenie a nawet głowy i ręce do pracy na rzecz Miasta?

Spotkanie odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej. Teza debaty brzmi: „BIAŁYSTOK JEST MIASTEM DBAJĄCYM O SENIORÓW”. Za lub przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni Mówcy oraz wszyscy chętni uczestnicy kawiarenki. Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty lub tylko zajmując określone miejsce na sali. W kawiarence weźmie udział Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku. Na debatę zapraszają Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Centrum Seniora.


Mówcy na TAK

MAŁGORZATA BOROWSKA, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, członek zarządu FOPMB;
JOANNA ŁABIENIEC, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych „Dobrze Być Razem” ;
ANNA SKORKO, Stowarzyszenie Akademia Plus 50,Centrum Seniora, członek zarządu FOPMB;
DR HAB. N. MED. Z. BEATA WOJSZEL, Prezes Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Członek Rady Seniorów przy Wojewodzie Podlaskim.Adiunkt Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Mówcy na NIE

IRENEUSZ DAWIDOWICZ, psycholog pracujący z osobami starszymi, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”
CECYLIA HALINA HLEBOWICZ, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski;
ADAM KURLUTA, Dyrektor Departament Spraw Społecznych UM Białystok, mieszkaniec Białegostoku
MAREK JANUSZ LIBERADZKI, pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. Seniorów

Zgłoszenia i pytania

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Bożena Bednarek (zarzad@federacja.pl)
tel. 603 793 613
Centrum Seniora
Anna Skorko (kontakt@cs.bialystok.pl)
tel. 609091239


-