Avatar
Centrum Seniora

Białostocka Platforma Aktywizacji Seniorów

KU ZDROWIU – PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA I HOSPICJA DOMOWE
Stowarzyszenie Akademia Plus 50
ku_zdrowiu

Ku zdrowiu – Profilaktyka onkologiczna i hospicja domowe

8.10.2014, godz. 17:00

Celem spotkania jest zwiększenie świadomości na temat roli badań profilaktycznych w walce z rakiem, pokonywanie lęku przed nimi. Kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych ma duże znaczenie, gdyż na powstanie nowotworów mają wpływ szkodliwe czynniki środowiska oraz nieprawidłowe nawyki. Ważne jest, by wiedzieć, co nam szkodzi, i w miarę możliwości unikać kontaktu z czynnikami rakotwórczymi. Badanie piersi, oglądanie skóry, okresowe badanie gruczołu krokowego, szyjki macicy, dolnego odcinka przewodu pokarmowego mogą ustrzec przed komplikacjami.

Podczas spotkania poruszony zostanie także temat medycyny paliatywnej, leczenia i opieki nad nieuleczalnie chorymi oraz temat hospicjów domowych w Polsce.

Prowadząca: dr Marzanna Oksiuta – pracownica Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, adiunkt w Klinice Chirurgii Dziecięcej, pracuje w hospicjum domowym, zajmuje się medycyną paliatywną.


-