O Centrum
Dla nas wiek oznacza dojrzałość, świadomość siebie i aktywność.

Centrum Seniora to idea, która skupia wszelkie działania dedykowane osobom po 60 roku życia, dziejące się na terenie Miasta Białegostoku. Centrum to ludzie, którzy tworzą aktywną społeczność. Centrum Seniora to wydarzenia, które dzieją się na terenie Białegostoku, które są dedykowane dla osób starszych.

Centrum pełni cztery podstawowe funkcje:

  1. Organizuje szkolenia otwarte dla osób po 60 roku życia na terenie Miasta Białegostoku
  2. Prowadzi informację dla seniorów
  3. Organizuje zajęcia aktywizujące ciało i umysł
  4. Zajmuje się edukacją prozdrowotną

Elementem Centrum Seniora jest platforma internetowa z kalendarzem wydarzeń oraz bieżącymi informacjami o propozycjach dla osób starszych dziejących się w naszym mieście.

Zadania Centrum
Zadaniem Centrum jest organizowanie zajęć aktywizujących, nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów, przygotowywanie i kolportaż materiałów promocyjnych, rekrutacja uczestników itp.

Ponieważ istnieje wyraźna potrzeba aktywizacji osób starszych, Centrum będzie pozyskiwać informacje o działaniach innych organizacji i instytucji na rzecz seniorów, ich ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych i przekazywać je zainteresowanym seniorom za pośrednictwem klubów i stworzonej strony internetowej oraz w siedzibie i w trakcie naszych zajęć edukacyjnych.

Centrum będzie również zbierać informacje zwrotne (ankiety) od seniorów na temat ich potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywać propozycje rozszerzenia naszej oferty (np. o zajęcia skierowane do mężczyzn).