Organizatorzy

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, instytucje oraz osoby, które organizują wydarzenia oraz prowadzą różnorodne formy aktywności dedykowane osobom powyżej 60 roku życia i są ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek.

Tu pojawią się informacje o Was. Docelowo aktywne podmioty otrzymają możliwość samodzielnego umieszczania informacji o organizowanych przez siebie działaniach. Zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia:
kontakt@cs.bialystok.pl
tel.: +48 606 623 131 (Halina Szuchnicka)
osobiście: ul. Świętojańska 22 lok. 1,
dyżur w poniedziałki, godz. 10 – 13

Akademia plus 50

Stowarzyszenie Akademia plus 50 jest organizacją pozarządową non-profit, zarejestrowaną w kwietniu 2008 roku, której głównym celem jest kulturalna i społeczna aktywizacja oraz integracja osób w wieku poprodukcyjnym z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem – emerytów, rencistów i bezrobotnych.


Więcej informacji: http://plus50.org.pl