Avatar
Centrum Seniora

Białostocka Platforma Aktywizacji Seniorów

WERNISAŻ RELIGIE ŚWIATA
Stowarzyszenie Akademia Plus 50
barbara_hulanicka_dywan

Religie Świata to cykl dwunastu tkanin dwuosnowowych o tematyce religijnej, będących artystyczną wykładnią Barbary Hulanickiej na temat ekumenizmu. Artystka w tej kwestii poszła dalej niż porozumienie katolicko-prawosławne, i ekumenizm uznała za stan, który łączy wszystkie religie, żadnej nie wyróżniając. Tkaniny to efekt refleksji wywołanych poznaniem rozmaitości doktryn, wyraźną znajomością syntetyki islamu, hinduizmu, buddyzmu, reformacji, prawosławia, judaizmu i katolicyzmu. Każda z nich powstała po dokładnym przeanalizowaniu wszelkich aspektów, uwzględniających charakterystykę budowy domu modlitw, stosownych ornamentów, tajemnych znaków. Jedynie gruntowne poznanie wielkich religii świata gwarantowało sukces w „przepuszczeniu” ich przez pryzmat sztuki.

Wernisaż rozpocznie się 16.05.2014 (piątek) o godz. 18.00.
Podczas otwarcia odbędzie się pokaz tkania na krośnie dwuosnowowym w wykonaniu Danuty Radulskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum im. Ludwika Zamenhofa (kliknij tutaj)


-