Avatar
Centrum Seniora

Białostocka Platforma Aktywizacji Seniorów

Zimowy Program Centrum
Stowarzyszenie Akademia Plus 50
zimowy-program-centrum-seniora

Drodzy Państwo, jak zapewne wiecie, w grudniu 2013 roku Stowarzyszenie Akademia plus 50 zakończyło realizację we współpracy z miastem Białystok projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nosił tytuł „Centrum Seniora” dlatego, że utworzenie Centrum Seniora w Białymstoku było marzeniem i niejako ukoronowaniem dotychczasowej, już sześcioletniej działalności Stowarzyszenia Akademii plus 50.

Pragniemy tą drogą podziękować wszystkim Państwu za tak liczną obecność na zajęciach organizowanych w ramach Centrum Seniora i podkreślić, że spotkania z uczestnikami działań w ramach „Centrum Seniora” dały nam dużo radości oraz pokazały jak udoskonalić naszą pracę. Zakończenie projektu nie oznacza końca Centrum Seniora w Białymstoku.

Zapraszamy Państwa na zajęcia w ramach Zimowego Programu Centrum, które będą odpłatne do momentu zdobycia kolejnych środków na działalność, co mamy nadzieję, wkrótce nastąpi. Pozdrawiamy życząc samych sukcesów w Nowym Roku oraz dużo radości i satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach Centrum Seniora w Białymstoku.

Zarząd Stowarzyszenia Akademia plus 50


-